درباره ی ما

بنداریک وبسایتی برای معرفی بوم گردی کلات نادری میباشد.هدف ما از بندارک معرفی بوم گردی به علاقه مندان ان است. در بنداریک میتوانید خانه های محلی را رزو کنید یا اینکه محصولات محلی و دست بافت را بدون واسطه تهیه کنید.

بنداریک

با بنداریک راحت، مطمئن و متفاوت در منطفه گردشگری کلات نادری بوم گردی کنید